Banging Summer Arena promo

Banging Summer Arena promo

Belgrade Banging je muzička organizacija sa kojom sarađujemo od njihovog početka 2013. godine. Belgrade Summer Arena je njihov letnji projekat, na kom je naš studio angažovan za izradu svih promo materijala. Pogledajte šta je do sada urađeno, da li vam se dopada?